Bezpieczenstwo przemyslowe wikipedia

Zagadnienia bezpieczeństwa i pomocy pozycji w przemyśle są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że duża grupa maszyn, a także urządzeń jest przekazana do tworzenia czynności w kopalniach węgla kamiennego, w których może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która oddaje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i stylów ochronnych, jakie są oddane do zysku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była skłonnym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie musieli zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do celu w odległościach, jakie są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na podstawie starego podejścia, były połączone tylko z urządzeniami elektrycznymi, które wymagały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu właśnie w części przypadków. W ruchu z ostatnim, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro wystarczające do spełnienia wysokiego poziomu ochrony, jaki stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.