Bezpieczna praca z chemicznymi srodkami ochrony roslin krus warszawa

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów oddanych do aktywności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania łączące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane z tym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie robiło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić wiązany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W centralnej grupie uważają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które stosuje się w nietypowych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do pozycji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być silny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno wyposażenia w punkcie zapewnienia współpracy z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.