Bhp bezpieczenstwo pracy

Unia Europejska w obecnym czasie zainteresowała się zagrożeniami wybuchowymi w zakładach. Najczęściej do takich zdarzeń wchodziło w dziedzinach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W punktu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady postępowania w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które prowadzone są przez odpowiednio dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców oraz ludzi z prawymi regulacjami w ostatnim poziomie. Ponadto wspomagają zakłady prac w ról doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia a w badaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik odpowiedzialny jest zagrożenia. Nabywa także umiejętności reagowania i zapobiegania wybuchom.

ATEX wprowadza też nowe oznakowania urządzeń przydatnych w przestrzeniach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszelkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Zasady te oferują że produkt wypuszczony do gruntu jest wygodny w użyciu natomiast nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż artykuł nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na efekcie, musi spełnić te trzy główne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt przeznaczony do użytku musi posiadać Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten drugi symbol to swoiste oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane jest do narzędzi i systemów ochronnych również ich branży i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Wzorem “I” składa się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z drugich części w jakich istnieje ryzyko eksplozji.