Biuro rachunkowe 12 tka

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomoce w obszarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te sprawia na myśl innych podmiotów ekonomicznych oraz firmie, a także osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do tworzenia obowiązków powiązanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobie operacje. Moduł Optima jest zupełnie wymieszany z biurem rachunkowym, a wszystkie dane potrafią być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Zapewnia to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacje od sił i charakteru firmy można wykorzystać różne moduły które niesie program Optima Biuro Rachunkowe. I właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w cali zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w środek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i lekkich. Pozwala i na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest odpowiedzialny w klasie stacjonarnej i wzorze usługowym dostępnym przez internet.