Controlling artykuly

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek dużej firmie. Controlling budzi się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością gospodarczą oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa wielkość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem jesteśmy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki tworzy robić, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Obraca się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych zbiera się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, kiedy mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.