Controlling

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling budzi się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością gospodarczą oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz liczniejsza grupa i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który planuje działać, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Zmienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych zakłada się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.