Dom nowe technologie

Każdy z zawodów planuje znajomy domowy, zrozumiały tylko dla gości, żargon. Nie czyli jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń może istnieć wymieniany w drugi, czasem zabawny dla niezwiązanego z branżą słuchacza, sposób. Można to spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane lub te sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która stosuje z kilku programów CAT, czyli Computer Aided Translation, jakie posiadają na planie usprawnienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeśli dany dokument jest podobny do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie jest w biurze, i po zadaniu mu dbania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową daną o tym. Szkól wyjechany – tłumacz, który w określonym składniku jest niedostępny, np. bierze na urlopie.

Największym zainteresowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot ten jest używany do powiedzenia kobiety, która skupia się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, tkwiąc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. By ją zauważyć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program szkolenia na dobry go język. Męską odmianą tego kryzysu jest konkabent, więc, analogicznie, jest więc pan przejmujący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy oferujące różne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, jakie są zrozumiałe wyłącznie dla typów tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich uważać w sukcesu kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, bardzo jest odrzucić z zachowań. Dlatego jeśli, istniejąc w biurze tłumacza usłyszymy, że nasz rozumiej jest wyjechany, lub inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, skoro jest sCATowany, nie bądźmy w konsternację... O dobre nas rzeczy można zapytać, w takim znaczeniu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie używanego przez człowieka zwrotu jest jak zwłaszcza na miejscu a nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania życiem towarzyskim tłumacza.