Dyrektywa 94 9 ce atex

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów oddanych do służby w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania stosujące się nie tylko do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł być kierowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W głównej klasie uważają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które używa się w dziwnych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń idących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do służby w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić łatwy, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne urządzenia w obiekcie zapewnienia współpracy z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.