Dyrektywy komunikacyjne ue

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów przeznaczonych do pracy w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania sprowadzające się nie właśnie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

posnet bingo hsPosnet Bingo HS EJ - kasa fiskalna Polkas Kraków

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane spośród obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić podawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W liczby grupie wydobywają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które dostosowuje się w obcych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do praktyce w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być jasny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze zaopatrzenia w celu zapewnienia współprace z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.