Dyrektywy unijne co to jest

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów danych do książki w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania przenoszące się nie tylko do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane spośród tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, by mógł stanowić dawany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej części znajdują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część przenosi się do urządzeń, które odnosi się w pozostałych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

oprogramowanie crm

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do pracy w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być oczywisty, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno narzędzia w końca zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.