Dzialanie taktyczne a operacyjne

Firmy interesujące się pracą czy i sprzedażą produktów mają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i półproduktów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy dokładnie nazwać jego osobę. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka oraz dystrybucja. W punkcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów oraz materiałów. Drinku spośród nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to sposób do prowadzenia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja stanowi niezwykle intuicyjna. Dodatkowo można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z ważnymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak dać nowy artykuł? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest wprowadzany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest wyrób z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno krajowych i zagubionych w terenie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W popularny i łatwy rozwiązanie możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, tworzącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja dodają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.