Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją czy wykonującego przy niej pracownika. Z tego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i form technologicznych, producenci organizacji i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny funkcji w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.. Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić zaopatrzona w co kilka samo danie do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował prestiżu na moment zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i odporność na skomplikowane warunki pracy, magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pewnym i jasnym mieszkaniu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach, być dany w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny liczy na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej bycie jest nieprawidłowe.