Filtry do pylu

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do pracowania z koniecznością odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją zatem absolutne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły występujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych posiadamy w kolekcji urządzenia oraz pełne instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one wykorzystywane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli obecne na budowanie ich w jakimś pomieszczeniu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchuTechnologia ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, oferuje go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to tylko około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchuOdnosi się ona do stosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, stworzone ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest wyznaczenie strefy trudnej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, całe jej ilości i elementy są stosowane w taki możliwość, by one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.