Gastronomia rybnik

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, przeprowadzającego się za pośrednictwem technik powiązanych z naukami psychologicznymi. Stanowi wówczas rodzaj szkolenia pracowników polegający na wykonywaniu procesu decyzyjnego w sensie odpowiadania ich spraw zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku zajęcia są coachowie, którzy pracują ze bliskimi mężczyznami na innych płaszczyznach np. w ruchu spośród ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a także analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych planów i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich otrzymania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne wnioski i środki intelektualne. Innymi częściami jedynymi w ćwiczeniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym;
coach nie ma dobra wyznaczać klientowi żadnych woli;
nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w ciągu zawierania się;
jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie;
musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta;
projektem jest sprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.