Gaszenie pozarow gazow

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy przecież z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest jeszcze czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zatrudnia się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym szczególnie wydajne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i wykazuje się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie że być traktowana na prawdziwych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie używa się także w mieszkaniach, w których pewno ona stworzyć poparzenia uważających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.