Gaszenie pozaru w czasie powstania opis sytuacji

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje toż najprostszy oraz dużo znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najszersze zastosowanie. W zależności z posiadanego składu potrafią stanowić użytkowane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia nasze posłanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi być dawana w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można brać w którymkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o pojemności nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary objawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, lecz też zasady ich przerabiania i kopania w obszar pożaru.