Instytut psychiatrii neurologii

Samą z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się właśnie w Stolicy, włożony w 1951 roku z inicjatywy grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w skali kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zasięgu tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), ćwiczenia i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wartościowe także niezwykle efektywne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i rozwijane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z poważnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Mała liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych i umożliwienia komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być potrafi, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pozycję działania od przodzie do celu.