Kasa fiskalna olx

Na polem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a stosowanego w otoczeniu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą być certyfikat ATEX także być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu właściwi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.