Nasz zespol pracownikow

Mianem szkoleń decyduje się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić wiedzy i sylwetki zawodowe konieczne do robienia danej rzeczy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o relatywnie niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie korzysta w nich udział około trzydziestu osób. Istnieje zatem kategoria uczestników przywodząca automatycznie na zasadę liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to ale i forma edukacji, aczkolwiek nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Przyznaje się kilka sposobów szkoleń, w relacji od wartości kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich zainteresowanych, zaś wkład w nich istnieje dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy także mogą umieszczać naszych ludzi na ostatniego modelu szkolenia kadr, pokrywając przy tym grupę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej nakłania do ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową bazę danych zawierającą reklamy na punkt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z określonej firmy), zainteresowani są umieszczani na ćwiczenia tego gatunku przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – kończą się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego sklepu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich rozwijanie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, którym jest dom pracy. Istnieje tzw. rejestr firmy szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które wykonują szkolenia dla kobiet poszukujących pracy i bezrobotnych finansowane ze środków publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do przeprowadzanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.