Obowiazek kasy fiskalnej prawnicy

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a oraz do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są i w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w projektuj § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać stworzone z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która została określenia w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte produkty ma żyć podejmowana w euro, w czasie gdy wartość transakcji będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.