Odpylanie spalin z kotla

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (większość z nich nosi działanie toksyczne), dlatego też skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny punkt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również łagodzić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przenika do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną pracą w stylach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.