Para wodna kalkulator

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest mały ciężar ważny dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne istnieć przydatna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna wyłącznie w współczesnych pomieszczeniach, co do jakich pamięta się pewność, iż nie goszczą w nich mieszkańcy. Z koncentracje na zdrowe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić męcząca dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.