Plan finansowy firmy budowlanej

Program enova to sposób finansowo – księgowy, jaki istnieje w kształcie dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak również finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta realizuje się zwykle w obrębie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno obecnych kiedy i również okresowych.

Program enova pozwala między innymi na wykonywanie serwisu z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą więc wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe czy same listy płac. Niniejszy program daje dodatkowo możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala jednocześnie na rozliczenia z klientami też na żądanie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Odbywa się to wraz z tabelą kursów, a jeszcze z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w obecnym programie pozwala na dzielenie ich w przepisy dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów pozwala na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program ma dużo przejrzystą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje szansa prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto idzie na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje szansa definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony istnieje teraz w dokumentacje idąca na rachunki z partnerami. Mowa tutaj przede każdym o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova pozwala na wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada dużo dużą funkcjonalność, która zazwyczaj się rozbudowuje, stąd i z wszą pomyślnością zalecany jest dla firm. Podsumowując, program enova to klasyczny system finansowo - księgowy.