Pospiech ue katowice

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Gdy na naszej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów rzuca się różne środki gaśnicze. Największym jest tak woda. A nie w każdym przypadku można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród obecnego, że ważna ją podawać tylko w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, że nie można z niej wykorzystywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę daje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. A w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.