Program enova kadry place

Enowa to plan płacowo – kadrowy przeznaczony do obsługi działu kadr i obliczeń płac od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program współpracuje z Programem Płatnika, Rejestratorami Czasu Rzeczy oraz środowiskiem MS Office (Word, Excel). System spełnia należyte wymagania polskiego ustawodawstwa co do ewidencji danych kadrowych, podatków, składek ZUS, naliczania wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych.

 

erp cdn xlComarch ERP XL - Systemy ERP CDN - POLKAS

Dział kadr to zwiększona ewidencja osobowa idąca na zapis i wgląd do informacji takich, jak: dane pracownika czy zleceniobiorcy, dane członków rodziny, zasady wynagradzania – rodzaj umowy, stawka, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz dane podatkowe – koszt i przysługujące ulgi. Enova kupi na edycję błędnych zapisów oraz odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.
Dział płace umożliwia rozliczanie etatów, umów zleceń. Dzięki niemu dodatkowe jest zapewnienie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto. Wbudowane funkcje kupią na realizację dodatkowych opłat, ustalenie czasu pracy i zsumowanie elementów wynagrodzenia.
Ciekawą drogą są ergonomiczne kalendarze, które pozwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, adnotację odstępstw od dawnego grafiku – obecności i nieobecności oraz zgodność z Rejestratorami Czasu Pracy.
Definiowany system wydruków zapewnia skończenie na platformie zamieszczonych danych wydruków innego sposobu sprawozdawczości oraz przesyłanie plików do MS Word i późniejszą ich nowość w niniejszym programie.
Enova to pomysł płacowo – kadrowy wart polecenia. Jasny i lekki w obsłudze. Raporty z reguły wyświetlanych informacjach można generować w banalny sposób, zaś niektóre dane oddadzą się importować do aparatu z Excela. Każdy moduł wprowadzanych danych idzie na stworzenie dowolnego zestawienia. Sposób jest osiągalny w eksploatacji. Zakup programu toż mocna inwestycja. Jakość wykonania, prosta obsługa, niedrogie użytkowanie to cenna inwestycja w nasz wysoki godzina i finanse.