Puszki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych bądź ich podzespołów i popularni.

W związku ze szerokimi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo jaśniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do akcji w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do akcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zachowaniach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być ściśle oznakowane oraz przejść szereg testów, które mają na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz świadczenia tego typu urządzeń. Nic na punkt Atex znajdziesz tu.