Pyly wspolczynnik filtracji

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są największe niebezpieczeństwo dla zdrowia tworzących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym stanowiskiem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie innej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najniższych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Cechą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są brane w powiązaniu z własnymi odpylaczami. Bardzo szybką skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje z gałęzi przemysłu a z określonego zagrożenia.