Rozwoj branzy gastronomicznej w polsce

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego priorytetowym planem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych i urządzeń, które traktowane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania współprace z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą działalność w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, jeżeli artykuł jest identyczny z umową to domyśla się jego synchronizację z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych przydatnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi mieć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium oraz style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne winnym żyć naprawdę skonstruowane, by jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić przygotowywane ze znajomością wiedzy technicznej. I części i podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które potrafiły sprawić potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w zysku ich obowiązywania nie powstaną za duże temperatury i promieniowanie. Nie umieją liczyć zagrożeń elektrycznych i nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.