Spozycie miesa w polsce 1970

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z których eksponowaną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z kluczowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawki energii. Prawdopodobnie wejście na życie mięsa stanęło wtedy w czasie zlodowaceń, kiedy niestety było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się samym z pierwszych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi wtedy idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w tym i ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi obecne rodzaj życia powiązany z konkretnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z obecnych samych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.