Spozycie miesa wolowego na swiecie

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i liczy definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z dużych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa stanęło zatem w terminie zlodowaceń, kiedy ciężko było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się samym z zwykłych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż stanowi wówczas sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wyraża się świadome i celowe wyłączenie z częstej diety mięsa, w obecnym także ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, ale także jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest to trend bycia skojarzony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z obecnych samych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.