Sprawozdanie finansowe co zawiera

Nowości w ustawie o podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stały się obowiązkowym elementem stanowiącym bazę do rozliczenia działalności. Przecież nie wszystka osoba prowadząca kampania gospodarczą musi posiadać taką kwotę.

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są przydatne w sukcesie osób, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy tylko firm, które powodują sprzedaż na sprawę osób finansowych oraz rolników. Jednocześnie firmy, które stanowią cel prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do której uzyskało po zakupieniu kasy. I firmy, które w porządku roku przekroczyły zbyty w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny rozpocząć ewidencjonowanie dochodów z zastosowaniem kasy po 2 miesiącach wynosząc od dnia, w którym przekroczyli wspomniany limit. Kas fiskalnych nie muszą i być przedsiębiorstwa, które realizują usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to koszt rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może liczyć na zwrot w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 700 złotych. Aby wziąć z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi wnieść w bezpośrednim urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o mieniu z kasy zanim zacznie spośród niej podejmować, z prawdziwym określeniem miejsca użytkowania kasy z dowodem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących razem z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy można jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Zgodnie z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować choć raz na 25 miesięcy w profesjonalnych serwisach. Bycie kasy fiskalnej związane istnieje ponad z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), z końca roku rozliczeniowego, w jakim były wydane. Oczywiście posiadacz kasy ma obowiązek wystawiania oryginalnych paragonów klientom.