Srodek gasniczy afff

Pożary, które wyrastają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę zwraca się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny obecne być miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne istnieć zastosowana, ze powodu na jej bardzo prosty ciężar właściwy, co zabiera się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemal korzystne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w produktu kontaktu z wodą.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/Comarch ERP XL - Systemy ERP CDN - POLKAS

Para wodna pewno być również kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie pozytywne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.