Srodki gasnicze urzadzen elektrycznych

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Gdy na prostej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów dostosowuje się inne środki gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest dokładnie woda. A nie w każdym przypadku można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że wolno ją brać jedynie w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, iż nie ważna z niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na stosowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Oraz w tych wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.