Strefa zagrozenia pem

Że w danym miejscu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można prowadzić o pewnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, który jest używany do stłumienia wybuchu.

efaktury

Jego wykonanie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go zbadana i sprawna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego korzyściami jest oraz to, że przydaje się do wewnątrz również na zewnątrz, jest łagodny w manipulacji i transporcie, Jest i popularną oraz szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje więc zwłaszcza kompletna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane powszechnie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszystkiej dziedzinie przemysłu. Istnieją ponad doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on realizowany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo niedługim czasie. Stanowią one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, przyjmuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one wypełnione wodą, która rozwija się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy kształtuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda tworzy się gotować, a obiekt natychmiast wykonywa się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.