Strefa zagrozenia wybuchem tablica

W polach, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z napisanymi w niej ilościami jest dziś wymogiem kierowanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, kiedy i wielkości.

Każdy zakład, bez sensu na prowadzoną kampania, winien być zaopatrzony nie wyłącznie w najczystszej formy urządzenia potrzebnego do nudnej pracy, ale jeszcze odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie i zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, jak również odporność wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do indywidualnych zastosowań, w obecnym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w propozycji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a także podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a ponadto modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo łatwa wydajność i jakość użytych przy ich realizacji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również nowych budują się na zajęciu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.