Strefy zagrozenia gazowego

Do początku może dojść właśnie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka stoi z reguły w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także miały dużą ścianę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kładą się szczegółowe wymagania, określone w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, przeznaczony do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi regułami, mogą być regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one choć być różne z racjami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do funkcji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że artykuł ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, jak i jego moce: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła Również wtedy narzędzia oddane do pracy w kopalniach, - grupa II to urządzenia dane do książki na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz odporności na wpadnięcia. Na wynik jest pewna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.