System przeciwpozarowy esser

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich otwarciem do grona organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne stanowić wykorzystywana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wybiera się kilka różnych typów urządzeń, jakie potrafią stanowić zwracane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją aktualne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która występuje w relacji odciążenia wybuchu. Uważa on używanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie może obcowań z powodzeniem zastosowane oraz w takich insolacjach, w których występuje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w zakresie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zapewne być zastosowany w sferze sanitarnej zaś w procesie sterylizacji. Danie prawdopodobnie żyć czyszczone metodą SIP/CIP