Unijna dyrektywa skladowiskowa

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć dokonane przez każde produkty, które są dane do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w niektórych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zjednoczone z wykorzystaniem dowolnego towaru w rejonach, w jakich potrafi występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie współpracy z regułami atex oraz za dostosowanie danego towaru do ostatnich prawd. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które spotykają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje to przestrzeń, gdzie wykonywa się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w sukcesie, kiedy duża ilość energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który ma istotne ryzyko dla mieszkania oraz zdrowia ludzkiego.