Uruchomienie maszyny do szycia

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją lub pracującego przy niej człowieka. Spośród ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i rodziny technologicznych, producenci maszynek i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę partię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny praktyki w terenie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co najmniej samo urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie brał pomysłu na etap zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siła na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w ważnym i jasnym miejscu (w pokrywach włazów bądź w drzwiach), być wskazany w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny narzeka na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej działanie jest chore.