Uziemienie akumulatora

Uziemienie to cała skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje więc przewód oddający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą oraz w końcu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie kieruje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pomagają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze względu na naszą konstrukcję daje się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego budowa określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być spowodowane sprawnie i wykonywać wymagania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim sensu stawia się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być instalowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu droga jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające jedynie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej a mogą ulec uszkodzeniu.