Uziemienie gramofon

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń powiązanych z początkiem palnych treści na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej lub połączonych z zbieraniem się ładunków elektrostatycznych. Uzyskuje się go w porządku transportu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) przygotowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest system ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą zachodzić w terminie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych zaczynane są w zysku kontaktu i rozdzielenia. Ich pozycję jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które umawiają się ze sobą i właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W efektu nagłego, bezpośredniego dostępu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może dotrzeć do stworzenia krótkiego impulsu prądowego, który będzie publiczny w istocie iskry. Z zmian niemonitorowane iskry mogą wpływać powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, natomiast w wyniku do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest użycie uziemienia, jakie będzie dokładne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe bezpieczeństwo zapewniają nowe systemy zarządzania uziemienia.