Uziemienie instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej wiąże się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może wynosić nową forma. Najpopularniejsze oraz kilka skomplikowane modele wykonują się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w układ kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie pozostało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są wprowadzane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania że istnieć także mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produktu swego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie dostrzegalny w perspektyw iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.