Warunki powstania pozaru

Aby osiągnęło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w bloku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co jest natomiast najczęstszą przyczyną pożarów w domu Okazuje się, że przyroda ma mały nacisk na działanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest ktoś. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia jest najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną winą jest połączenie instalacji elektrycznej w utrzymaniu. Może to być wykonane przez stary wiek instalacji, lub przez zwarcie wychodzące z zmiany przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, jakie stanowi non stop podłączone do prądu również ma wysoką pozycję na liście przyczyn pożarów. Wykonywanie działalności, w jakich użytkowana jest szeroka temperatura np. w produkcjach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, jakie są łatwo palne (np. butle gazowe) i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale właściwie jakie powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru? W końcu zwiększenia naszego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Przestrzeganie tej reguł zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, jaki mógłby zrobić pożar w bloku. A na co również powinniśmy przyciągać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które działają budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto też zaopatrzyć budynek albo jego strony w sprzęt, który ułatwi gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu jak pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy oraz na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną oraz zapewnić jej właściwą konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto także zwrócić opinię na ostatnie które dokumenty są stosowane do budowy i wykończenia domu ponieważ możemy wyróżnić kilka klas materiałów biorąc pod uwagę ich łatwopalność.