Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy w pracach szczegolnie niebezpiecznych

Każde przedsiębiorstwo, w jakim dokonuje się technologie połączone z łatwością wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest zobligowane do korzystania certyfikatu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają i, żeby taki dokument został zawarty przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest określony przez przepisy prawa unijnego oraz przez wewnątrz krajowe normy. Dokładnie określone zasady precyzują co powinno się znaleźć w dokumencie, w której kolejności poszczególne dane powinny być wnoszone do wiadomości.

Dokument podzielony istnieje na trzy części.

Pierwsza spośród nich wyobraża ogólne porady dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie prezentuje się funkcjonujące w przedsiębiorstwie przestrzenie zagrożenia wybuchem. W współzależności od liczb i sił zagrożeń przeprowadza się klasyfikacji przestrzeni na powierzchni zagrożenia wybuchem. W początkowej stron dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem uważa się również krótkie zestawienie będących środków ochrony.

Inna grupę dokumentu zawiera szczegółowe informacje, połączone z opinią zagrożenia i ryzyka wybuchu. Charakteryzuje się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz przekonuje się na danych ochrony przed zgubnymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również techniczne oraz organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu zabezpieczania przed wybuchem kładzie się z danej i dokumentów uzupełniających. Znajdują się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i metody. Przeważnie są one przedstawiane w strukturze uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez załącznika.