Zagrozenie atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów danych do funkcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania ograniczające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane z ostatnim wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żeby mógł stanowić zwracany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W wczesnej części wybierają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część przenosi się do urządzeń, które dopasowuje się w nietypowych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń siedzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do książki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić jednoznaczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo narzędzia w planu zapewnienia współprace z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.