Zamrazanie jedzenia w sloikach

Z nowych powodów kupujemy więcej dania niż stanowimy w kształcie skonsumować. Aby uniknąć marnotrawstwu, drinkiem ze zabiegów na przechowywanie nadwyżek żywności jest pakowanie próżniowe.
Metoda takiego zabezpieczania produktów żywnościowych idzie na wydłużenie terminu przydatności do użytkowania od trzech do pięciu razy, ponieważ tak zapakowana żywność nie ma kontaktu do powietrza, które poza bakteriami i enzymami, jest pierwszym powodem kładzenia się jedzenia. Przechowywać próżniowo można każde produkty spożywcze.

Urządzeniami idącymi na takie pakowanie są pakowarki próżniowe. Ze powodu na możliwość pakowania, można je podzielić na komorowe i bezkomorowe.
Maszyny komorowe są oddane do pakowania dużych grupie żywności. Używają je producenta żywności, duże magazyny, czy hipermarkety, gdzie często artykuł jest wiązany na wymaganie klienta. Poza tym faktycznie zapakowana żywność wygląda estetycznie, i odpowiednio wyeksponowana i oświetlona, przyciąga do kupna.
Pakowanie żywności w urządzeniach komorowych, podejmuje się w ośrodku maszyny. Proces polega na założeniu produktu wraz z zdrowym opakowaniem do hermetycznie zamykanej komory, w której pracuje się próżnia. Następnie następuje zgrzanie opakowania, po czym komora rozwija się samoczynnie. Aby przyśpieszyć proces pakowania, producenci stworzyli pakowarki dwukomorowe, i przy pakowaniu niewielkich produktów, zalecane jest zachowanie wkładek komorowych, co więcej przyśpieszy proces pakowania.
Zgrzewarki bezkomorowe przeznaczone są dla gospodarstw domowych. Koszt takiego akcesoria jest słaby, można szybko zakupić całkiem dobrą pakowarkę za jakiś 200 – 400 złotych. Wydatek łatwo się zwraca, bo dzięki pakowaniu w sposób próżniowy, oszczędzamy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, i nawet bardzo. Proces pakowania jest dużo prosty. Idzie na zewnątrz urządzenia, a do zabiegu, w końcu wykonania zgrzewu, jest zakładany tylko brzeg folii.