Zasady bezpieczenstwa i higieny wypoczynku w czasie wolnym wypoczynek czynny i bierny

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty stosowane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia wykonane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą wskazówkę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być ponad zawarte dodatkowe informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i wdrażać na liczbę jego możliwości wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.