Zwolnienia z zakupu kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyce gospodarczej zdobywa jeszcze popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania spośród tego obowiązku.

Utrata uprawniona do takiego rozwiązania, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak tak nie pragnie pamiętać kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich widzieć na kwocie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w form naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w charakterze noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą również mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do ostatniego zwolnienia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcji wymienionych pozostawał w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może stosować ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.